post

پاورپوینت بررسی ایزوترم جذب بازدارنده های خوردگی

استفاده از بازدارنده ها یکی از موثرترین روشها براي حفاظت فلزات در مقابل خوردگی در محیطهاي خورنده است.  بازدارنده متشکل از ترکیباتی است که بر پایه توانایی جذب مولکولهاي آنهاست، که سطح فلز را از محیط خورنده جدا میکند. مولکولهاي بازدارنده توسط جذب شیمیایی، جذب فیزیکی یا کمپلکس به سطح فلز پیوند میخورند. به طور کلی، فرایند جذب بازدارنده تحت تاثیر ماهیت، سطح فلز، ساختار شیمیایی بازدارندههاي آلی، توزیع مولکول، نوع محلول خورنده و نوع واکنش بین مولکولهاي آلی و سطح فلز است.

عملکرد بازدارنده ها به میزان جذب و پایداری آنها بر روی سطح بستگی دارد. فرآیند جذب بازدارنده در محیطهای آبی شامل جایگزینی مولکولهای بازدارنده با مولکولهای آب بر روی سطح فلز است. در این فرآیند، توان جایگزینی به تقابل الکترواستاتیکی بین بازدارنده و سطح فلز بستگی دارد.

در این پاورپوینت به طور کامل به بررسی 7 ایزوترم جذب زیر پرداخته شده است:

1- ایزوترم جذب لانگمویر (Langmuir)

2- ایزوترم جذب لانگمویر اصلاح شده (Villamil)

3- ایزوترم جذب El-Awady

4- ایزوترم جذب Frumkin

5- ایزوترم جذب Temkin

6- ایزوترم جذبFlory-Huggins

7- ایزوترم جذب Freundlich

همچنین سر تیتر مطالب ارائه شده در این فایل به شرح ذیل است:

  • * فصل مشترک و فرآیند جایگزینی
  • جذب و انواع آن
  • *تعریف ایزوترم جذب و رابطه ی کلی
  • روش های محاسبه ی پوشش دهی سطح
  • *مدل های مختلف ایزوترم جذب
  • *محاسبه ی پارامترهای ترمودینامیکی
  • *جمعبندی

جهت خرید این فایل با ایمیل مدیر وبسایت تماس گرفته و یا از قسمت زیر اقدام فرمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

  • تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

    دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

post

الکتروشیمی خوردگی و آزمون های الکتروشیمیایی

در این فایل مبانی و کاربرد الکتروشیمی در خوردگی به صورت پاورپوینت آموزش داده شده است. همچنین مبانی و کاربرد برخی از آزمون های الکتروشیمیایی خوردگی همچون آزمون پلاریزاسیون، آزمون امپدانس و آزمون نویز مورد بررسی قرار گرفته است. این فایل پاورپوینت در 46 اسلاید می باشد. فهرست مطالب مطرح شده در این فایل عبارتست از:

بررسی واکنش های الکتروشیمیایی و تشریح پیل گالوانیک

بررسی ترمودینامیک و سینتیک واکنش های الکتروشیمیایی

تشریح انواع پلاریزاسیون

بررسی تئوری پتانسیل مخلوط

معرفی آزمون های الکتروشیمیایی خوردگی

مبانی و روش تحلیل آزمون پلاریزاسیون

مبانی و روش تحلیل آزمون امپدانس الکتروشیمیایی

مبانی و روش تحلیل آزمون نویز الکتروشیمیایی

جهت خرید این فایل با ایمیل مدیر وبسایت تماس گرفته و یا از قسمت زیر اقدام فرمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

post

پاورپوینت: آزمون پلاریزاسیون تافل

در این فایل مبانی و روش تحلیل آزمون پلاریزاسیون تافل  به صورت پاورپوینت آموزش داده شده است. جهت خرید این فایل با ایمیل مدیر وبسایت تماس گرفته و یا از قسمت زیر اقدام فرمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

فیلم آموزش کار با نرم افزار EC-lab

فیلم آموزش کامل نحوه ی کار با نرم افزار EC-lab (به زبان انگلیسی) را می توانید از لینک زیر خریداری نمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

 

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگی تماس حاصل فرمایند.

بررسی اثر غلظت ممانعت کننده بنزو تریازول بر روی رفتار خوردگی پوشش نانو ساختار هیبریدی پایه آلومینا

در این تحقیق پوشش خود ترمیم کننده پایه آلومینایی حاوی درصدهای مختلف عامل خود ترمیم کننده بنزوتریازول همانند 1/8 درصد، 3/6 درصد و 5/4 درصد بوسیله فرایند سل ژل و روش غوطهوری بر روی زیر الیه آلومینیوم 2024 اعمال شده، سپس خواص فازی، ساختاری و مورفولوژی، رفتار خوردگی پوشش در محلول 3/5 درصد NaCl و خواص نانو مکانیکی پوشش، به ترتیب بوسیله GIXRD، FESEM، روشهای الکتروشیمیایی همانند پالریزاسیون تافلی مطابق استاندارد ASTM G59 و امپدانس الکتروشیمیایی و همچنین آزمایشهای نانو دندانه گذاری و نانو خراش ارزیابی شده است. نتایج نشان دهنده همگنی، یکنواختی پوشش و بهبود مقاومت به خوردگی آلومینیوم بوسیله خروج ممانعت کننده های بنزو تریازول از نانو مخازنها و سپس جلوگیری از ایجاد و رشد ترک و همچنین ایجاد ترکیبی با سختی و انعطاف پذیری مناسب، در غلظت بهینه 3/6 درصد بنزوتریازول است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

اثر بازدارندگی عصاره برگ وسمه بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول اسید کلریدریک 1 مولار

رفتار بازدارندگی عصاره برگ گیاه وسمه روی فولاد کربنی در محلول 1 مولار اسید کلریدریک بوسیله روش‌های پلاریزاسیون تافل، طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اثر غلظت بازدارنده‌ و دمای محلول مورد ارزیابی گرفت. مطالعات الکتروشیمیایی نشان داد این ماده به عنوان یک بازدارنده‌ مختلط با جذب روی سطح فلز و مسدود کردن نقاط فعال باعث کاهش فرآیند آندی و کاتدی می‌شود. جذب عصاره برگ وسمه روی فولاد از ایزوترم جذب لانگمیر تبعیت کرده و با کمک این ایزوترم پارامترهای ترمودینامیکی جذب محاسبه شدند. این مقادیر بیانگر جذب خودبخودی و گرماده این ماده بصورت ترکیبی از جذب فیزیکی و شیمیایی روی سطح است. حداکثر راندمان بازدارندگی برابر با 2/90% در اسید کلریدریک 1 مولار و در دمای ?C 25 بدست آمد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی الکتروشیمیایی میزان تزریق ممانعت‌کننده WS 86-1 بر خوردگی فولاد کربنی API 5L Gr.B

در این تحقیق، رفتار خوردگی فولاد کربنی API 5L Gr.B و میزان تزریق ممانعت‌کننده WS 86-1 در سامانه لوله کشی مجتمع دریایی نوروز بررسی شد. برای این منظور پس از غوطه وری نمونه ها در پتانسیل مدار باز به مدت زمان 30 دقیقه، آزمون های پلاریزاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی انجام شدند. منحنی های پلاریزاسیون تافل نشان داد که کم ترین مقدار چگالی جریان خوردگی با افزودن مقدار ppm 40 از ممانعت‌کننده به دست می آید. نتایج آزمون های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی آشکار ساخت که بیش ترین مقدار مقاومت پلاریزاسیون با افزودن مقدار ppm 40 از ممانعت‌کننده به دست می آید که تایید کننده نتایج آزمون های پلاریزاسیون تافل است. هم چنین نتایج آزمون های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی آشکار ساخت که بهترین مدار معادل دارای دو ثابت زمانی است. ثابت زمانی اول مربوط به فرکانس های بالا، به فرایند انتقال بار مرتبط است که در آن مقاومت انتقال بار (R1) با المان فاز ثابت لایه دوگانه الکتریکی (Q1) موازی شده است. در حالی که ثابت زمانی دوم مربوط به فرکانس های کم، به فرایند جذب سطحی مرتبط است و در آن مقاومت لایه سطحی جذب شده (R2) با المان فاز ثابت لایه سطحی جذب شده (Q2) موازی شده است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی اثر بازدارنده تجاری ایمیدازولین بر خوردگی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از روش EIS

روش EIS یکی از پر کاربردترین روش ها برای بررسی تاثیر بازدارنده برخوردگی است. از طریق این روش می توان اطلاعات زیادی را در رابطه با رفتار و بازدهی یک بازدارنده تعیین نمود. در این پژوهش بازدهی و تاثیر بازدارنده تجاری ایمیدازولین بر خوردگی خطوط لوله انتقال گاز مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور از این بازدارنده د رغلظت های گوناگون بهره گرفته شده و بازدهی آن در هر حالت با استفاده از داده ای روش EIS محاسبه گردید که نتایج آن نشان از افزایش بازدهی با افزایش غلظت بازدارنده دارد اما در غلظت های بالاتر از 80ppm بازدارندگی تغییرات کمی دارد. همچنین نتایج آنالیز FTIR و تصاویر SEM به دست آمده برای تبیین رفتار خوردگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در انتها با توجه به داده ای به دست آمده نوع ایزوترم جذب بتزدارنده به صورت ایزوترم جذب لانگمیر تعیین شده است. تغییرات انرژی آزاد جذب محاسبه شده معادل 33/252KJ/mol – نشان م یدهد جذب به صورت فیزیکی انجام گردیده است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

اثر پیریدین ویدیدپتاسیم به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار

در این تحقیق میزان بازدارندگی پیریدین به تنهایی و مخلوطی از پیریدین و یدیدپتاسیم روی فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی (پتانسیودینامیک، AC امپدانس و روش غوطه وری) بدست آورده شد. نتایج نشان دادند که اضافه شدن پیریدین به اسید کلرئیدریک یک مولار باعث کاهش جریان خوردگی فولاد شده است و افزایش غلظت پیریدین باعث افزایش درصد بازدارندگی آن شده است. با اضافه کردن یدیدپتاسیم به پیریدین باعث افزایش بیشتر بازدارندگی نسبت به پیریدین تنها، شده است. نتایج منحنیهای ناکوئیست (AC امپدانس) نشان می دهد که اضافه شدن پیریدین باعث افزایش مقاومت انتقال بار و کاهش ظرفیت لایه دوگانه (Cdl) شده است و همچنین اضافه کرئن 0.01 درصد یدیدپتاسیم باعث افزایش درصد بازدارندگی پیریدین شده است. این مخلوط ممانعت کننده مناسبی برای فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار می باشد. همچنین جذب پیریدین و مخلوط یدیدپتاسیم و پیریدین بر روی سطح از جذب ایزوترم لانگمیر پیروی می کنند.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

روش نوین کنترل خوردگی سیستم های آبی با استفاده از بازدارنده های طبیعی

استفاده از بازدارنده های طبیعی به منظور کنترل خوردگی فلزات و آلیاژهایی که در تماس با محیط خورنده هستند، حرکت اصلاحی مناسب می باشد. این گونه ممانعت کننده ها غیرسمی و سازگار با محیط زیست هستند. در این مقاله سه محصول طبیعی، که میتوانند به عنوان ممانعت کننده خوردگی فولاد کربنی در محیط ابی باشند، معرفی می گردند. و همچنین بازده آنها با روش پلاریزاسیون محاسبه شده است. در ابتدا عسل طبیعی مورد ازمایش قرار گرفته شده نتایج نشان میدهد که بازدارندگی خوبی در محیط آزمایش نشان میدهد. همچنین با افزایش غلظت ممانعت کننده، بازده آن افزایش می یابد عمل بازدارندگی عسل به علت جذب مولکول های آن برروی سطح فلز می باشد. همچنین عصاره برگ حنا عملکرد بسیار خوبی را به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد در محیط آبی نشان میدهد. بازده این ممانعت کننده نیز مانند عسل با افزایش غلظت، افزایش می یابد. عصاره شیرین بیان نیز به عنوان بازدارنده خوردگی مورد آزمایش قرار گرفته است مشخص گردید که این عصاره بازدارندگی بسیار مناسبی برای فولاد در آب می باشد بازده ممانعت کننده مانند دو مورد قبل با افزایش غلظت افزایش می یابد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا