دانلود نرم افزار Ivium

نرم افزار Ivium نرم افزاری بسیار کاربردی جهت انجام تحلیل بر روی داده های حاصل از آزمون پلاریزاسیون  و امپدانس می باشد. این نرم افزار را می توانید از لینک زیر خریداری نمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

خوردگی در زیر پوششهای آلی (ترجمه کتاب مک کافرتی)

رنگ و پوششهای آلی در زندگی روزمره ما جهت حفاظت سطوح فلزی به کار می روند،مثلا از رنگ در صنایع اتومبیل ،ریل، واگن،کشتی،پل،لوله های انتقال،کارخانجات صنعتی و سطوح خارجی تانکهای ذخیره استفاده میشود.این رنگها عمدتا شامل یک سری مواد افزودنی جهت بهبود کیفیت،ایجاد رنگهای متنوع و زیبایی محصول نهایی هستند. از جمله کاربردهای پوششهای آلی نیز میتوان به استفاده از آنها در صنایع الکترونیک و صفحه مدار جهت حفاظت آنها در برابر رطوبت،دی اکسید سولفور،دی اکسید کربن و آلودگی یونی از طریق اتمسفر اشاره نمود.
Read More

پاورپوینت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی تأثیر مورفولوژی و ساختار نانو ذرات Fe3O4 بر خواص ضد خوردگی و فیزیکی – مکانیکی پوشش اپوکسی پلی آمید بر روی زمینه فولادی

این فایل حاوی پاورپوینت جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی تأثیر مورفولوژی و ساختار نانو ذرات Fe3O4 بر خواص ضد خوردگی و فیزیکی – مکانیکی پوشش اپوکسی پلی آمید بر روی زمینه فولادی می باشد. برای خرید این فایل از لینک زیر اقدام نموده و یا با مدیر وبسایت تماس حاصل فرمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.
تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

توجه: دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

فرآیندهای کند و پاش و کاربردهای ضد خوردگی و ضد سایشی

کند و پاش عبارتست از بمباران کاتد توسط یون های گازی شتاب دار (که توسط تخلیه ی الکتریکی بین آند و کاتد یونیزه شده اند)، ایجاد پلاسما و در اثر آن کنده شدن اتم ها یا خوشه های اتمی از سطح کاتد.
در فایل زیر جزییات و مراحل فرآیندهای کند و پاش بر اساس کتاب “پوشش های پیشرفته در مهندسی سطح” ارائه و سپس پیرامون کاربرد این فرآیند در تولید پوشش های ضد سایش و ضد خوردگی پرداخته شده است.

(پرداخت و خرید ایمن و تضمین شده توسط درگاه معتبر پارس پال انجام می شود)
تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

بررسی عملکرد سایشی و رفتار خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم ـ دی اکسیدتیتانیم

در این تحقیق، پوشش های نانوکامپوزیتی کروم- دی اکسید تیتانیم اکسید تیتانیم توسط روش آبکاری الکتریکی بر روی زیر الیه ی فوالدی کم کربن از جنس ورق St.37 ایجاد گردید. پوشش نانوکامپوزیتی کروم – دی اکسیدتیتانیم از طریق رسوب همزمان نانوذرات دی اکسید تیتانیم با اندازه میانگین ذرات 21 nm محصول شرکت Evonik با درجه خلوص 99/5 درصد و ساختار کریستالی آناتاس در زمینه کروم پوشش در طی مدت زمان فرایند آبکاری بدست آمد. میانگین اندازه ضخامت پوشش نانوکامپوزیتی بر روی زیر الیه ی فوالدی کم کربن از جنس ورق 30 μm0،St.37 بدست آمد. تاثیر غلظت نانوذرات دی اکسید تیتانیم در حمام آبکاری، چگالی جریان و سرعت همزدن بر روی ترکیب شیمیایی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم-دی اکسید تیتانیم مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی سطح و ترکیب پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM مورد مطالعه قرار گرفت. رفتار سایشی پوشش نانوکامپوزیتی کروم- دی اکسید تیتانیم و کروم خالص توسط دستگاه سایش سنج پین بر دیسک و سطح سائیده شده پوشش ها، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی HNO3 مورد بررسی قرار گرفت. رفتار الکتروشیمیایی پوشش ها در محلول های خورنده مشتمل بر 0/5 موالر 1 ،NaCl موالر NaOH و 1 موالر در دمای 25 ±1˚C توسط روش پالریزاسیون پتانسیوپویش مورد مطالعه قرار گرفت.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

مقایسه خواص اکسایشی آلیاژ سه فازی -MoSi2 – Mo5SiB2 Mo5Si3 با کامپوزیت حاوی فاز انعطاف پذیر مولیبدن

در این پژوهش تاثیر ترکیبات بین فلزی در بهبود مقاومت به اکسایش قطعات آلیاژی Mo-Si-B بررسی شد. برای این منظور از طریق فرایند آلیاژسازی مکانیکی ترکیبات پودری Mo 33 Si–57 B– 10 و Mo 30 Si–47 B –23 (اعداد برحسب درصد اتمی) و سپس زینترینگ تحت اتمسفر کنترل شده در دمای ?1200 به مدت 3 ساعت، قطعات بالک Mo-Si-B ساخته شده و تحت آزمون اکسایش در دمای ?1000 قرار گرفتند. خصوصیات فازی و ریزساختاری قطعات آلیاژی با کمک دستگاه پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز طیف سنجی توزیع انرژی بررسی شد. همچنین نتایج فازشناسی سطوح اکسید شده نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون های اکسایش نشان داد که در قطعات آلیاژی با ترکیب اولیه Mo 33 Si- 57 B- 10 علی رغم وجود حفرات بیشتر در مقایسه با قطعات آلیاژی با ترکیب اولیه Mo 30 Si –47 B–23 مقاومت به اکسایش بالاتری حاصل شد. در این قطعات حضور ترکیب بین فلزی Mo5SiB2 موجب شد تا پوسته مقاوم به اکسایش بوروسیلیکاتی تشکیل شود. در قطعات آلیاژی با ترکیب اولیه Mo 30 Si–47 B–23 ، وجود ریز ساختار کامپوزیتی ترکیبات بین فلزی+ مولیبدن شرایط تشکیل پوسته مقاوم به اکسایش را مهیا نکرد. وزن این قطعات بطور پیوسته با شیب ثابت mg/cm2 h 7/ 0 تا انتهای آزمون اکسایش کاهش یافت.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی اثر دما، زمان غوطه وری و pH پوشش تبدیلی فسفاته روی بر روی زمینه فولاد نورد سرد

پوشش فسفاته روی یکی از پوششهای تبدیلی است که به دلیل مقاومت به خوردگی مناسب آن، استفاده و کارایی زیادی در صنایع مختلف دارد. در این تحقیق مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی فسفاته روی بر روی زمینه فولاد نورد سرد )CRS( با زمان های غوطه وری متفاوت )5 ،1 و 25 دقیقه(، دماهای غوطه وری متفاوت )37-57 درجه سانتیگراد( و pH های متفاوت )4/7 ،3/7 ،2/7 ، 1/7 و5/7( با استفاده از آزمون پالریزاسیون )DC( و آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی )EIS( ارزیابی گردید. نتایج آزمون ها نشان داد که بیشترین مقاومت به خوردگی برای نمونه های پوشش داده شده در شرایط دمایی 47 درجه سانتیگراد و زمان غوطه وری 25 دقیقه و pH=2/7 حاصل شد. این مقدار نشان دهنده بهبود تقریبا 225 برابری نسبت به نمونه بدون پوشش است. همچنین مورفولوژی نمونه پوشش داده شده در شرایط بهینه توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی )FE-SEM( بررسی شد. ساختار دانهای و توزیع این مناسب کریستال ها بر روی سطح نمونه، دلیلی برای توجیه نتایج بدست آمده از آزمون های الکتروشیمایی برای این نمونه است.

 دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا